Am yr ail flwyddyn yn olynol, bydd ras gan Canicross Ynys Môn yn cael ei gynnal ym Meddgelert ar 3ydd o Chwefror 2018.

Mae’r ras yn ras canicross pwrpasol a fydd yn gweld cystadleuwyr a’u cŵn yn rasio dros lwybr 5km drwy Goedwig Beddgelert.

Dosbarthiadau am y ras yma:-

Benyw 15-39            Gwryw 15-39
Benyw 40+                Gwryw 40+
Benyw 2 Gi                Gwryw  2 Gi

Iau 10-14
Cubs hyd at 10oed
“Rhowch gynnig” (NFC)

Mae pob dosbarth I oedolion ac eithrio’r “Rhowch gynnig” yn cael eu rasio dros y llwybr 5km.  Mae Iau, Cubs a “Rhowch gynnig” yn rasio dros y llwybr 2.5km.
Rhaid I unrhyw Cubs fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.   Gall rhai yn y categori Iau fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Cost cystadlu:

Cwrs hir  £12.50
Cwrs byr  £8.00


Bydd modd gwneud cais ar-lein drwy Fabian 4. 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna ebostiwch james@canicross-anglesey.co.uk