Ymunwch â ni!

Mae’r clwb yn rhedeg pob nos Iau yng Nghoedwig Niwbwrch a byddwn yn rhannu’n grwpiau llai ar gyfer pob lefel o ffitrwydd.  Mae’r clwb yn aml iawn yn rhedeg ar nos Fawrth ac weithiau ar ddydd Sul.  Y ffordd orau i gael y wybodaeth diweddaraf yw drwy ein tudalen facebook.
Mae aelodau’r clwb yn aml yn rhedeg yn parkruns Penrhyn a Conwy.  Mae’r ddau yn caniatau i gŵn redeg gyda’u perchnogion. Mae canllawiau’r parkrun ar ei gwefan.  Os oes gennych unrhyw amheuaeth, yna gofynnwch.
Ymweld â Gogledd Cymru ar wyliau - ymunwch â ni.
Mae gennym lawer o ffrindiau ledled y DU sy’n aelodau o’u clwb canicross lleol sy’n ymuno â ni pan fyddant yn yr ardal, gadewch i ni wybod eich bod yn dod ar ein tudalen facebook a gallwn ddangos rhai o’r llefydd gwych yr ydym yn eu rhedeg.