Am y bedwerydd flwyddyn yn olynol, bydd ras 5k Canicross Ynys Môn yn cael ei gynnal yn Niwbwrch ar ddydd Sul 11fed o Dachwedd 2018.

Mae’r ras yn ras canicross pwrpasol a fydd yn gweld cystadleuwyr a’u cŵn yn rasio dros lwybr 5K yng Nghoedwig trawiadol Niwbwrch ar Ynys Môn.

Dosbarthiadau am eleni yw:

Benyw 15-39            Gwryw 15-39
Benyw 40-49            Gwryw 40-49
Benyw 50+                Gwryw 50+
Benyw 2 Gi                Gwryw 2 Gi

Iau 10-14
Cubs hyd at 10oed
“Rhowch gynnig” (NFC)

Mae pob dosbarth i oedolion ac eithrio’r “Rhowch gynnig” yn cael eu rasio dros y llwybr 5K.
Mae Iau, Cubs a “Rhowch gynnig” yn rasio dros y llwybr 2K.
Rhaid i unrhyw Cubs fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.  Gall rhai yn y categori Iau fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Entries are now closed.

Gallwch wneud trefniadau i aros yng Ngwersyllfa Plas Gwyn drwy ffonio 01286 672619
Noddwyr digwyddiadau ar gyfer 2018