Am y chweched flwyddyn yn olynol, bydd ras 5K Canicross Ynys Môn yn cael ei gynnal yn Niwbwrch ar ddydd Sul 10fed Tachwedd, 2019.

Mae'r ras yn ras canicross pwrpasol a fydd yn gweld cystadleuwyr a'u cŵn  yn rasio dros lwybr 5K yng Nghoedwig trawiadol Niwbwrch ar Ynys Môn.

Dosbarthiadau am eleni yw:

Benyw 15-39            Gwryw 15-39
Benyw 40-49            Gwryw 40-49
Benyw 50+                Gwryw 50+
Benyw 2 Gi                Gwryw 2 Gi

Iau 10-14
Cubs hyd at 10oed
“Rhowch gynnig” (NFC)

Rhaid i unrhyw Cubs fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.  Gall rhai o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Mae’n bosibl i chi wneud cais ar-lein yma.
Dalier sylw, os na fyddwch yn gallu cystadlu, a chithau wedi talu, yna gallwch gynnig eich lle i rywun arall (ond bydd angen gneud hyn cyn y dyddiad cau).  Mae ad-daliad neu gohirio eich cais yn ôl disgresiwn y trefnwyr.  Rhaid gwneud unrhyw geisiadau drwy ebost cyn y dyddiad cau.

Rydym wedi sicrhau defnydd unigryw o Wersyllfa Plas Gwyn.  Ffoniwch I drefnu ar 01286 672619.
Noddwyr digwyddiadau ar gyfer 2019